*** به نام خدا ***

 

: مراحل ثبت نمره در سامانه آموزشی دانشگاه توسط اساتید محترم

وارد کردن نام کاربری و رمز عبور و سپس کلیک با ماوس برروی گزینه استاد
کلیک بر روی گزینه نمرات و سپس ثبت نمرات در منوی سمت راست پرتال
کلیک برروی گزینه ثبت نمره پایان ترم درسی که می خواهید نمره اش را وارد نمایید
وارد کردن نمرات و یا ثبت غیبت در صورت عدم حضور دانشجو در جلسه امتحان
کلیک بر روی گزینه ثبت نمرات وارد شده

کلیک بر روی گزینه تایید نهایی نمرات وارد شده

: مراحل بررسی اعتراض نمرات از طریق سامانه در صورتی که زمان بررسی اعتراض به نمرات شروع شده باشد

کلیک بر روی گزینه نمرات و سپس گزینه پاسخ به اعتراض
کلیک بر روی پاسخ به اعتراض درس مورد نظر برای بررسی درخواست های دانشجویان
وارد نمودن نمره تجدید نظر و انتخاب علت تجدید نظر نمره
ثبت و تایید نهایی نمرات وارد شده در بخش اعتراض نمرات
 
تذکر 1: تا زمانیکه در بخش ثبت نمرات و یا اعتراض نمرات تایید نهایی انجام نشود امکان رویت توسط دانشجویان امکان پذیر نمی باشد
تذکر 2 :در صورتی که اعتراضی به نمرات اعلامی در سامانه وارد نمی باشد فقط برروی گزینه ثبت نمره و سپس تایید نهایی کلیک نمایید
تذکر 3: پس از تایید نهایی نمودن نمرات در مرحله اعتراض نمرات به اداره امتحانات جهت تحویل و امضای لیست قطعی نمرات مراجعه فرمایید